Ae cho hỏi: Bây giờ em muốn xóa toàn bộ bài viết trên web để seo lại từ đầu. Vậy thì có cần khai báo gì trên google console ko a!!

Ae cho hỏi: Bây giờ em muốn xóa toàn bộ bài viết trên web để seo lại từ đầu. Vậy thì có cần khai báo gì trên google console ko a!!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Ae cho hỏi: Bây giờ em muốn xóa toàn bộ bài viết trên web để seo lại từ đầu. Vậy thì có cần khai báo gì trên google console ko a!!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/774745869892973/