Admin duyệt giúp e nhé. Web của e mấy hôm nay bị click vào đường dẫn nó ko vào website mà tự động tải File về. Bác nào biết fix lỗi này ko ợ?

Admin duyệt giúp e nhé. Web của e mấy hôm nay bị click vào đường dẫn nó ko vào website mà tự động tải File về. Bác nào biết fix lỗi này ko ợ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Admin duyệt giúp e nhé.
Web của e mấy hôm nay bị click vào đường dẫn nó ko vào website mà tự động tải File về. Bác nào biết fix lỗi này ko ợ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/724735878227306/