Admin duyệt bài giúp em nhé. Thanks. Các pro cho em hỏi, có plugin nào cho flatsome. Em làm trang chủ dạng ladingpage, khi click vào menu phần giới thiệu, nó sẽ chạy xuống mục nội dung giới thiệu phía dưới. Mọi người chỉ giúp em với ạ. Thanks.

Admin duyệt bài giúp em nhé. Thanks. Các pro cho em hỏi, có plugin nào cho flatsome. Em làm trang chủ dạng ladingpage, khi click vào menu phần giới thiệu, nó sẽ chạy xuống mục nội dung giới thiệu phía dưới. Mọi người chỉ giúp em với ạ. Thanks.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Admin duyệt bài giúp em nhé. Thanks.
Các pro cho em hỏi, có plugin nào cho flatsome. Em làm trang chủ dạng ladingpage, khi click vào menu phần giới thiệu, nó sẽ chạy xuống mục nội dung giới thiệu phía dưới.
Mọi người chỉ giúp em với ạ. Thanks.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/713645096003051/