Ace cho mình hỏi là để tạo user cho người khác truy cập vào trang mình. Như kiểu đăng kí thành viên vd là chỉ là thành viên mới xem dc blog đó thì làm như nào ạ. Hoặc có video hay bài viết hd cho e xin với. Tìm key mà ko ra @@. Thanks Ace

Ace cho mình hỏi là để tạo user cho người khác truy cập vào trang mình. Như kiểu đăng kí thành viên vd là chỉ là thành viên mới xem dc blog đó thì làm như nào ạ. Hoặc có video hay bài viết hd cho e xin với. Tìm key mà ko ra @@. Thanks Ace
0

Câu hỏi từ Group FB:
Ace cho mình hỏi là để tạo user cho người khác truy cập vào trang mình. Như kiểu đăng kí thành viên vd là chỉ là thành viên mới xem dc blog đó thì làm như nào ạ. Hoặc có video hay bài viết hd cho e xin với. Tìm key mà ko ra @@. Thanks Ace
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/539882843379278/