A Tiến cho em hỏi ngoài lề xíu: **Sublime text 3** có plugin nào hỗ trợ khi thay đổi tên function, thì những vị trí sử dụng function đó cũng đổi tên theo không? PhpStorm làm đc điều này, ko biết sublime text có cách nào không?

A Tiến cho em hỏi ngoài lề xíu: **Sublime text 3** có plugin nào hỗ trợ khi thay đổi tên function, thì những vị trí sử dụng function đó cũng đổi tên theo không? PhpStorm làm đc điều này, ko biết sublime text có cách nào không?
0

Câu hỏi từ Group FB:
A Tiến cho em hỏi ngoài lề xíu:

Sublime text 3 có plugin nào hỗ trợ khi thay đổi tên function, thì những vị trí sử dụng function đó cũng đổi tên theo không?

PhpStorm làm đc điều này, ko biết sublime text có cách nào không?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/542702356430660/