a e cho mình hỏi có plugin nào chèn page cố định vào tất cả bài viết ? xin cảm ơn ạ!

Câu hỏi từ Group FB:
a e cho mình hỏi có plugin nào chèn page cố định vào tất cả bài viết ? xin cảm ơn ạ!
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ : a e cho mình hỏi có plugin nào chèn page cố định vào tất cả bài viết