8/3 các bác chuẩn bị gì chưa. Em đang tìm 1 mẫu web slide và thiệp thiết kế tặng các bạn nữ trong nhóm. Bác nào có giới thiệu em với. :D

Câu hỏi từ Group FB:
8/3 các bác chuẩn bị gì chưa. Em đang tìm 1 mẫu web slide và thiệp thiết kế tặng các bạn nữ trong nhóm. Bác nào có giới thiệu em với. :smiley:
Nguồn: Redirecting...