1 website có hơn 100k url thì nên cấu hình như thế nào để chạy sitemap trên yoast seo vậy các bác Website của em vào sitemap_index.xml không nổi luôn, em cảm ơn ạ

Câu hỏi từ Group FB:
1 website có hơn 100k url thì nên cấu hình như thế nào để chạy sitemap trên yoast seo vậy các bác
Website của em vào sitemap_index.xml không nổi luôn, em cảm ơn ạ
Nguồn: Redirecting...