1 năm trước ad có thả thính 1 plugin cài vào là tối ưu điểm pagespeed 100 điểm luôn. Chờ 1 năm rồi mà vẫn chưa thấy plugin đâu. Ngồi đợi mòn cả ghế. Đợi plugin này ra đời chắc mình bất tử luôn quá :)

1 năm trước ad có thả thính 1 plugin cài vào là tối ưu điểm pagespeed 100 điểm luôn. Chờ 1 năm rồi mà vẫn chưa thấy plugin đâu. Ngồi đợi mòn cả ghế. Đợi plugin này ra đời chắc mình bất tử luôn quá :)
0

Câu hỏi từ Group FB:
1 năm trước ad có thả thính 1 plugin cài vào là tối ưu điểm pagespeed 100 điểm luôn. Chờ 1 năm rồi mà vẫn chưa thấy plugin đâu. Ngồi đợi mòn cả ghế. Đợi plugin này ra đời chắc mình bất tử luôn quá :slight_smile:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/564091674291728/