Thanh toán WordPress VN

Xác nhận thông tin thanh toán
Item NameItem PriceActions
downloaditem Total Donations for WordPress
100,000 đ Remove
Personal Info

We will send the purchase receipt to this address.

We will use this to personalize your account experience.

We will use this as well to personalize your account experience.

HÌNH THỨC THANH TOÁN

Quý khách chuyển vào tài khoản VCB, ACB của chúng tôi

  • Chủ tài khoản: HUỲNH SĨ TIẾN
  • Số Tài Khoản: 0071004290991
  • Ngân hàng: VIETCOMBANK (chi nhánh Hồ Chí Minh)
  • Chủ tài khoản: HUỲNH SĨ TIẾN
  • Số Tài Khoản: 35144929
  • Ngân hàng: Á CHÂU (ACB) (chi nhánh Nam Sài Gòn)

Quý khách hàng cần lưu ý

  1. Quý khách vui lòng bấm vào nút THANH TOÁN bên dưới để lấy thông tin MÃ ĐƠN HÀNG.
  2. Sau đó chuyển khoản qua ngân hàng trong phần " Nội dung thanh toán ", Quý khách ghi rõ mã đơn hàng (#) cần thanh toán và số điện thoại đã dùng đặt hàng ( Mã đơn hàng + Số điện thoại ).
  3. Sau khi thanh toán Quý khách vui lòng gửi thông báo vào support@wordpressvn.com để chúng tôi hoàn tất đơn hàng cho Quý khách.
  4. Dịch vụ chỉ được đăng ký / gia hạn khi nhận được thanh toán và thông tin chính xác đầy đủ.

Purchase Total: 100,000 đ