Xóa văn bản mô tả khỏi Trang lưu trữ danh mục trong Astra theme

Bạn có muốn xóa văn bản mô tả khỏi các trang lưu trữ danh mục khi sử dụng Chủ đề Astra không? Điều này có thể được thực hiện với nhắm mục tiêu móc bộ lọc bằng cách sử dụng mã được chia sẻ bên dưới.

Đoạn mã: Xóa văn bản mô tả danh mục

Trong Bảng điều khiển WordPress, đi tới Appearance> Theme Editor và mở tệp functions.php của chủ đề con Astra của bạn. Sau đó thêm đoạn mã sau vào cuối. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng plugin đoạn mã để thêm mã tùy chỉnh.

add_filter( 'get_the_archive_description', '__return_null');