Xóa tiêu đề trang web khỏi toàn bộ trang web trong Astra Theme

Tôi đang xóa toàn bộ tiêu đề trang web khỏi toàn bộ trang web. Tôi không sử dụng phiên bản Astra Pro . Vì vậy, tôi không chắc rằng tùy chọn này có sẵn hay không. Tôi đã sử dụng các mẹo sau mà tôi đang chia sẻ ở bên dưới:

Mở tệp functions.php của chủ đề con Astra của bạn và thả mã PHP đơn giản này vào đó.

/**
 * Removing the site header
 */
function astra_header_markup() {
	return false;
}