Xóa tiêu đề trang khỏi trang chính trong Centric Pro

Bản demo và hướng dẫn thiết lập của Centric Pro hy vọng bạn đang sử dụng cài đặt mặc định để Đọc trong trang web WordPress của mình. Vì trang đầu được tạo thành từ các widget và không có danh sách các bài đăng, nên bạn nên đặt nó làm trang tĩnh.

Bây giờ khi chúng tôi làm điều này, có một vấn đề.

Một khối mã trong functions.php để định vị lại bộ Tiêu đề Trang để hoạt động trên tất cả các Trang tĩnh (trừ những Trang sử dụng Mẫu Trang) khiến tiêu đề của Trang tĩnh “Trang chủ” xuất hiện.

Để khắc phục điều này, bên trong centric_post_title () chỉ cần thay thế

if ( is_page() and !is_page_template() ) {

với

if ( is_singular( 'page' ) && !is_page_template() && !is_front_page() ) {