Xóa lược đồ BB khỏi Mô-đun Bài đăng của Beaver Builder

Xóa toàn bộ giản đồ

Có một bộ lọc fl_post_grid_disable_schema trong BB Post Module. Bạn có thể dễ dàng vô hiệu hóa lược đồ thông qua mã PHP đơn giản này.
 add_filter ('fl_post_grid_disable_schema', '__return_true');

Chỉ xóa Lược đồ tác giả

 add_filter ('fl_schema_meta_author', '__return_null');

Xóa giản đồ nhà xuất bản

 add_filter ('fl_schema_meta_publisher', '__return_null');

Xóa giản đồ ngày xuất bản

 add_filter ('fl_schema_meta_general', '__return_null');

Xóa giản đồ nhận xét

 add_filter ('fl_schema_meta_comments', '__return_null');

Xóa giản đồ hình ảnh nổi bật

 add_filter ('fl_schema_meta_thumbnail', '__return_null');

Tôi sẽ đặt mã ở đâu?

Trong Bảng điều khiển WordPress, đi tới Giao diện> Trình chỉnh sửa chủ đề và mở tệp functions.php của chủ đề con của bạn. Sau đó thêm đoạn mã sau vào cuối. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng plugin đoạn mã để thêm mã tùy chỉnh.