Xóa H1 khỏi tiêu đề trang chủ

Đây có một giải pháp hữu ích cho người dùng Genesis không chuyên về kỹ thuật. Chỉ cần thả một dòng mã này vào tệp functions.php của bạn và thấy điều kỳ diệu.

//* Removing the H1 tag from home site title
add_filter( 'genesis_pre_get_option_home_h1_on', '__return_true' );