Xin trợ giúp tạo menu dọc wordpress giống Nguyễn Kim, Điện máy xanh

Có bác nào từng làm kiểu menu giống Nguyễn Kim, Điện máy xanh thì chia sẻ chút kinh nghiệm với :joy: Hiện tại mình cần làm menu dọc, 1 hàng menu có thể gắn link của 2-3 danh mục riêng biệt (OT vertical menu không làm được), hover vào menu thì xổ ra một đống bên cạnh…

Cảm ơn các bác chia sẻ :smiley:

OT Pro thì làm được bạn nhé