Xin phép Admin! Công ty mình đang cần tuyển 4 lâp trình viên php - 2 Bạn làm wordpress - lương upto 1.3k usd - 2 Bạn làm php thường và 1 số dự án dùng framework - Lương upto 2k. Bạn nào muốn thay đổi việc gửi cv cho tớ theo địa chỉ ducnv@ladifire.com

Câu hỏi từ Group FB:
Xin phép Admin!
Công ty mình đang cần tuyển 4 lâp trình viên php - 2 Bạn làm wordpress - lương upto 1.3k usd - 2 Bạn làm php thường và 1 số dự án dùng framework - Lương upto 2k. Bạn nào muốn thay đổi việc gửi cv cho tớ theo địa chỉ ducnv@ladifire.com
Nguồn: Redirecting...