Xin phép admin Cả nhà cho em hỏi chút ạ. Em muốn hỏi có plugin nào mà fanpage đăng bải nó tự copy sang web k ạ.

Câu hỏi từ Group FB:
Xin phép admin
Cả nhà cho em hỏi chút ạ. Em muốn hỏi có plugin nào mà fanpage đăng bải nó tự copy sang web k ạ.
Nguồn: Redirecting...