Xin phép ad. MÌnh cần tìm 1 bạn chuyên chuyển từ src html sang wordpress. Phù hợp sẽ work với mình lâu dài ạ. Tks ad đã duyệt

Câu hỏi từ Group FB:
Xin phép ad. MÌnh cần tìm 1 bạn chuyên chuyển từ src html sang wordpress. Phù hợp sẽ work với mình lâu dài ạ. Tks ad đã duyệt
Nguồn: Redirecting...