Xin giúp đỡ vấn đề khó hiểu này. Mình đang cài trang này, kỳ lạ là khi dùng máy mobile xem thì nó rất khó khăn khi kéo trang hay ấn vào các link cũng không nhạy, cứ đờ ra như là điện thoại bị hỏng. Việc này do cái theme hay có khắc phục được không a

Câu hỏi từ Group FB:
Xin giúp đỡ vấn đề khó hiểu này. Mình đang cài trang này, kỳ lạ là khi dùng máy mobile xem thì nó rất khó khăn khi kéo trang hay ấn vào các link cũng không nhạy, cứ đờ ra như là điện thoại bị hỏng. Việc này do cái theme hay có khắc phục được không a

Nguồn: Redirecting...