xin chỉ giáo : em cần tạo post view và like ạ

xin chỉ giáo : em cần tạo post view và like ạ
0

xin chỉ giáo : em muốn đặt một cái post view, một cái đếm số like ở vì trí này ngoài home page. anh chị nào biết chỉ em với ạ
em cảm ơn ạ