Xin chào mọi người, mọi người cho mình hỏi có plugin nào cài đặt khi mình tạo các page, bắt buộc người truy cập phải login vào mới đọc được nội dung k ạ?

Câu hỏi từ Group FB:
Xin chào mọi người, mọi người cho mình hỏi có plugin nào cài đặt khi mình tạo các page, bắt buộc người truy cập phải login vào mới đọc được nội dung k ạ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/857477418286484/