Xin chào mọi người, M có 1 vấn đề muốn dc giúp đỡ. Mìh có 1 thư mục ảnh, muốn chỉ admin truy cập dc thì setup như thế nào ạ? (Khách k xem dc chỉ admin hay đăg nhập vào quản trị wp ms xem dc)!

Xin chào mọi người, M có 1 vấn đề muốn dc giúp đỡ. Mìh có 1 thư mục ảnh, muốn chỉ admin truy cập dc thì setup như thế nào ạ? (Khách k xem dc chỉ admin hay đăg nhập vào quản trị wp ms xem dc)!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Xin chào mọi người,
M có 1 vấn đề muốn dc giúp đỡ.

Mìh có 1 thư mục ảnh, muốn chỉ admin truy cập dc thì setup như thế nào ạ? (Khách k xem dc chỉ admin hay đăg nhập vào quản trị wp ms xem dc)!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/731169244250636/