Xin chào mn Em là người mới làm Seo content Cho em hỏi là web của em muốn kiểm tra seo đc index top mấy rồi hay những công cụ và thông số nào để theo dõi việc seo ạ E cám ơn

Xin chào mn Em là người mới làm Seo content Cho em hỏi là web của em muốn kiểm tra seo đc index top mấy rồi hay những công cụ và thông số nào để theo dõi việc seo ạ E cám ơn
0

Câu hỏi từ Group FB:
Xin chào mn
Em là người mới làm Seo content
Cho em hỏi là web của em muốn kiểm tra seo đc index top mấy rồi hay những công cụ và thông số nào để theo dõi việc seo ạ
E cám ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/554924208541808/