xin chào các cao nhân, em đang tìm plugin CRM có hỗ trợ tiếng Việt, please help me ^^

xin chào các cao nhân, em đang tìm plugin CRM có hỗ trợ tiếng Việt, please help me ^^
0

Câu hỏi từ Group FB:
xin chào các cao nhân, em đang tìm plugin CRM có hỗ trợ tiếng Việt, please help me ^^
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/627110584656503/