Xin chào các bạn, xin cho mình hỏi cái web nguoiviettaiuc.com nếu muốn làm bằng wp thì theme nào nên sử dụng. Quan trọng là nhanh và nhẹ vì sẽ rất nhiều bài viết. Thanks

Xin chào các bạn, xin cho mình hỏi cái web nguoiviettaiuc.com nếu muốn làm bằng wp thì theme nào nên sử dụng. Quan trọng là nhanh và nhẹ vì sẽ rất nhiều bài viết. Thanks
0

Câu hỏi từ Group FB:
Xin chào các bạn, xin cho mình hỏi cái web nguoiviettaiuc.com nếu muốn làm bằng wp thì theme nào nên sử dụng. Quan trọng là nhanh và nhẹ vì sẽ rất nhiều bài viết. Thanks
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/671886780178883/