Xin chào các anh/chị/em! Cho em hỏi, em đã xóa hết source code và database khỏi host rồi mà web vẫn cứ redirect đến trang khác là thế nào ạ? Đây là lỗi do host hay do nhà quản trị tên miền...hay do em? Rất mong các bác soi não hộ! Xin cảm ơn

Xin chào các anh/chị/em! Cho em hỏi, em đã xóa hết source code và database khỏi host rồi mà web vẫn cứ redirect đến trang khác là thế nào ạ? Đây là lỗi do host hay do nhà quản trị tên miền...hay do em? Rất mong các bác soi não hộ! Xin cảm ơn
0

Câu hỏi từ Group FB:
Xin chào các anh/chị/em!
Cho em hỏi, em đã xóa hết source code và database khỏi host rồi mà web vẫn cứ redirect đến trang khác là thế nào ạ?
Đây là lỗi do host hay do nhà quản trị tên miền…hay do em?

Rất mong các bác soi não hộ!
Xin cảm ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/591121861588709/