Xin các pro giúp: - Trường hợp mình là mình code 1 cái table cho nó hiện trong bài viết ở chuyên mục chính, nhưng mình không muốn cái table đó nó hiện ở bài viết mục tin tức. Thì mình sẽ làm như thế nào? Xin cám ơn!

Câu hỏi từ Group FB:
Xin các pro giúp: