Xin các bác đề xuất cho e 2 theme wordpres này với ạ: magazine/news và theme trường học ạ!

Câu hỏi từ Group FB:
Xin các bác đề xuất cho e 2 theme wordpres này với ạ: magazine/news và theme trường học ạ!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/845496489484577/