Xin 1 video về WordPress hướng dẫn từ a-z cơ bản làm được 1 web bán hàng ceo bất động sản v.v và cần vài 1 nhóm chat trao đổi với các bạn .Bạn nào biết cho mình vào với ạ . Cảm ơn ạ

Xin 1 video về WordPress hướng dẫn từ a-z cơ bản làm được 1 web bán hàng ceo bất động sản v.v và cần vài 1 nhóm chat trao đổi với các bạn .Bạn nào biết cho mình vào với ạ . Cảm ơn ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Xin 1 video về WordPress hướng dẫn từ a-z cơ bản làm được 1 web bán hàng ceo bất động sản v.v và cần vài 1 nhóm chat trao đổi với các bạn .Bạn nào biết cho mình vào với ạ . Cảm ơn ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/668188693882025/