#WPVNTEAM Cả nhà cho em hỏi là chuyển ảnh sang thành webp thì dùng plugin nào ạ? Em cám ơn ạ.

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVNTEAM
Cả nhà cho em hỏi là chuyển ảnh sang thành webp thì dùng plugin nào ạ?
Em cám ơn ạ.
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | #WPVNTEAM Cả nhà cho em hỏi là chuyển ảnh sang thành webp thì dùng plugin nào ạ? Em cám ơn ạ.