#WPVNHELP có plugin nào ẩn tất cả bài viết trong 1 chuyên mục mình muốn ẩn đi không mọi người . thank

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVNHELP
có plugin nào ẩn tất cả bài viết trong 1 chuyên mục mình muốn ẩn đi không mọi người . thank
Nguồn: Redirecting...