`#WPVNHelp` Có bác nào dùng WPFomo ko ak. E dùng mà tạo 5 ng rồi mà nó chạy chỉ đc có 3 ng lần dầu rồi chạy lại người đầu tiên suốt, có cách nào khắc phục không ak

`#WPVNHelp` Có bác nào dùng WPFomo ko ak. E dùng mà tạo 5 ng rồi mà nó chạy chỉ đc có 3 ng lần dầu rồi chạy lại người đầu tiên suốt, có cách nào khắc phục không ak
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVNHelp

Có bác nào dùng WPFomo ko ak. E dùng mà tạo 5 ng rồi mà nó chạy chỉ đc có 3 ng lần dầu rồi chạy lại người đầu tiên suốt, có cách nào khắc phục không ak
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/588864731814422/