#WPVNHELP Cho mình hỏi có cách nào thay đổi hình ảnh nền của homepage hiển thị ở laptop / desktop khác với hình ảnh hiển thị trên table/mobile không vậy? Hoặc ảnh tự crop lại đc ko ah? Mình cảm ơn 😍

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVNHELP

Cho mình hỏi có cách nào thay đổi hình ảnh nền của homepage hiển thị ở laptop / desktop khác với hình ảnh hiển thị trên table/mobile không vậy? Hoặc ảnh tự crop lại đc ko ah?
Mình cảm ơn :heart_eyes:
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ | #WPVNHELP Cho mình hỏi có cách nào thay đổi hình ảnh nền của homepage hiển thị ở laptop / desktop khác với hình ảnh hiển thị trên table/mobile không vậy? Hoặc ảnh tự crop lại đc ko ah? Mình cảm ơn 😍