#WPVNHELP Chào mọi người, cho mình hỏi là hiện tại ai có bản OT Flatsome Vertical Menu 1.1.x thì cho mình xin với ạ. Do bấm update bị đổi cái format nên ko phù hợp với yêu cầu của khách ạ

#WPVNHELP Chào mọi người, cho mình hỏi là hiện tại ai có bản OT Flatsome Vertical Menu 1.1.x thì cho mình xin với ạ. Do bấm update bị đổi cái format nên ko phù hợp với yêu cầu của khách ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVNHELP
Chào mọi người, cho mình hỏi là hiện tại ai có bản OT Flatsome Vertical Menu 1.1.x thì cho mình xin với ạ. Do bấm update bị đổi cái format nên ko phù hợp với yêu cầu của khách ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/743510803016480/