#wpvnhelp Chào cả nhà. Em đang phân vân giữa 3 theme: jnews, newspaper và publisher. Cả nhà cho em xin đánh giá của 3 theme này với ạ. Em cám ơn nhiều ạ.

Câu hỏi từ Group FB:
#wpvnhelp
Chào cả nhà. Em đang phân vân giữa 3 theme: jnews, newspaper và publisher.
Cả nhà cho em xin đánh giá của 3 theme này với ạ. Em cám ơn nhiều ạ.
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | #wpvnhelp