#wpvnhelp > Anh em dùng VPS lâu cho mình hỏi. Có cách nào lấy lại dữ liệu từ VPS đã bị xóa trên Vultr không ạ ?

#wpvnhelp > Anh em dùng VPS lâu cho mình hỏi. Có cách nào lấy lại dữ liệu từ VPS đã bị xóa trên Vultr không ạ ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
#wpvnhelp

Anh em dùng VPS lâu cho mình hỏi. Có cách nào lấy lại dữ liệu từ VPS đã bị xóa trên Vultr không ạ ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/741863186514575/