#WPVNHELP Ae nào xài WP content crawler mà web crawl ko có page navigation mà chỉ có load more button thì làm thế nào nhĩ?

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVNHELP
Ae nào xài WP content crawler mà web crawl ko có page navigation mà chỉ có load more button thì làm thế nào nhĩ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/805794296788130/