#wpvnhelp ACE cho mình hỏi. Build 1 SITE chức năng COPY TRADE trên sàn giao dịch NHỊ PHÂN tốn tầm bao nhiêu ạ? Em cảm ơn.

Câu hỏi từ Group FB:
#wpvnhelp
ACE cho mình hỏi. Build 1 SITE chức năng COPY TRADE trên sàn giao dịch NHỊ PHÂN tốn tầm bao nhiêu ạ? Em cảm ơn.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/850183009015925/