# #WPVN_Tips # Tài liệu bổ sung dành cho các bạn đang sử dụng **Polylang Pro & ACF **

Câu hỏi từ Group FB:

#WPVN_Tips

Tài liệu bổ sung dành cho các bạn đang sử dụng **Polylang Pro & ACF **

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/808737406493819/