#WPVN_Share Trong này có bạn nào làm kế toán hoặc quản lý danh sách khách hàng không ? https://www.facebook.com/huynhsitien/posts/4505492816138734

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Share
Trong này có bạn nào làm kế toán hoặc quản lý danh sách khách hàng không ?
https://www.facebook.com/huynhsitien/posts/4505492816138734
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/857979611569598/