#WPVN_Plugin # Mỗi ngày 1 plugin miễn phí Khách: Làm cho a dạng download cổ điển xuất hiện danh sách file 😇 Công thức hơi xấu nhưng css thì ổn:

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Plugin

Mỗi ngày 1 plugin miễn phí

Khách: Làm cho a dạng download cổ điển xuất hiện danh sách file :innocent:

Công thức hơi xấu nhưng css thì ổn:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/808275223206704/