#WPVN_Plugin Mỗi ngày 1 plugin miễn phí Dành cho ae nào thích trải nghiệm bản Beta 😅

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Plugin
Mỗi ngày 1 plugin miễn phí
Dành cho ae nào thích trải nghiệm bản Beta :sweat_smile:

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/798298447537715/