#WPVN_Plugin ## Có thể bạn chưa biết ? # Ad vừa update phiên bản mới WP EXtra fix hầu hết lỗi ở các phiên bản trước (Đã test trên WordPress 5.9). # Get ảnh mượt mà hơn & đã lượt bỏ 1 số tính năng không cần thiết 👇

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Plugin

Có thể bạn chưa biết ?

Ad vừa update phiên bản mới WP EXtra fix hầu hết lỗi ở các phiên bản trước (Đã test trên WordPress 5.9).

Get ảnh mượt mà hơn & đã lượt bỏ 1 số tính năng không cần thiết :point_down:

Nguồn: Redirecting...