#WPVN_Job Hiện tại bên mình có Website BĐS đã được hoàn thiện nhưng do thay đổi kế hoạch triển khai nên cần phải thay đổi một vài chức năng của Web lẫn giao diện Web. Bác nhận làm ib báo giá và trao đổi nhé. Mình cảm ơn!

#WPVN_Job Hiện tại bên mình có Website BĐS đã được hoàn thiện nhưng do thay đổi kế hoạch triển khai nên cần phải thay đổi một vài chức năng của Web lẫn giao diện Web. Bác nhận làm ib báo giá và trao đổi nhé. Mình cảm ơn!
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Job

Hiện tại bên mình có Website BĐS đã được hoàn thiện nhưng do thay đổi kế hoạch triển khai nên cần phải thay đổi một vài chức năng của Web lẫn giao diện Web. Bác nhận làm ib báo giá và trao đổi nhé.

Mình cảm ơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/616320902402138/