#WPVN_Help Mọi người cho mình hỏi pluguin WPML làm sao để dịch được page orde-received.

#WPVN_Help Mọi người cho mình hỏi pluguin WPML làm sao để dịch được page orde-received.
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Help
Mọi người cho mình hỏi pluguin WPML làm sao để dịch được page orde-received.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/682697975764430/