#WPVN_Help Mình đang tìm plugin tạo slide có hỗ trợ ảnh webp để thay thế Revolution Slider. Nhờ các bác chỉ dùm, Thanks !

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Help
Mình đang tìm plugin tạo slide có hỗ trợ ảnh webp để thay thế Revolution Slider.
Nhờ các bác chỉ dùm, Thanks !
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/768309713869922/