#WPVN_Help Mình đang cần tạo proxy server bằng VPS centOS, đã thử Squid nhưng do không rành nên không cấu hình được. Mọi người ai có kinh nghiệm dùng VPS có thể giúp đỡ em với được không ạ (có trả phí ạ)

#WPVN_Help Mình đang cần tạo proxy server bằng VPS centOS, đã thử Squid nhưng do không rành nên không cấu hình được. Mọi người ai có kinh nghiệm dùng VPS có thể giúp đỡ em với được không ạ (có trả phí ạ)
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Help
Mình đang cần tạo proxy server bằng VPS centOS, đã thử Squid nhưng do không rành nên không cấu hình được.
Mọi người ai có kinh nghiệm dùng VPS có thể giúp đỡ em với được không ạ (có trả phí ạ)
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/607481099952785/