#wpvn_help Mình đang cần chỉnh sửa lỗi theme của wordpress. khi click vào bài viết mà nó ko nhảy ra trang bài viết mà đứng im luôn :V Có gửi phí chỉnh sửa ạ.

#wpvn_help Mình đang cần chỉnh sửa lỗi theme của wordpress. khi click vào bài viết mà nó ko nhảy ra trang bài viết mà đứng im luôn :V Có gửi phí chỉnh sửa ạ.
0

Câu hỏi từ Group FB:
#wpvn_help
Mình đang cần chỉnh sửa lỗi theme của wordpress.
khi click vào bài viết mà nó ko nhảy ra trang bài viết mà đứng im luôn :V
Có gửi phí chỉnh sửa ạ.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/754689331898627/