#WPVN_HELP Không biết ở đây có ai adsene không ạ? Chho minh hỏi là nên dùng quảng cáo tự động hay là lấy mã tự mình chèn, thì cái nào tốt hơn ạ?

#WPVN_HELP Không biết ở đây có ai adsene không ạ? Chho minh hỏi là nên dùng quảng cáo tự động hay là lấy mã tự mình chèn, thì cái nào tốt hơn ạ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_HELP
Không biết ở đây có ai adsene không ạ? Chho minh hỏi là nên dùng quảng cáo tự động hay là lấy mã tự mình chèn, thì cái nào tốt hơn ạ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/555463711821191/